Výsledky turnajů dvojic v Kobylisích

9 kol, 2x5 minut nebo 2x3+2s, součet ELON dvojice do 4000

2013, prosinec

Ranking after round 9 of Vanocni bleskovy turnaj Kobylisy 2013

No.  PNo.  Name                  body       Score WP                

---------------------------------------------------------------

  1.    3  Chmel, Slovak K.      5,5+7,5    13.0 104.0             

        8  Malek, Litvinova      6,0+7,0    13.0  99.5             

  3.    6  Formanek, Brenner     8,0+4,0    12.0 105.5             

  4.    5  Grus, Kovar P.        7,0+4,5    11.5 104.5             

  5.    2  Wichs, Balkova        3,0+7,5    10.5  89.5             

  6.    1  Zvarikova, Plasil     3,0+7,0    10.0  93.5             

  7.    4  Horinek, Netik        4,0+5,5     9.5  86.0             

  8.    9  Votruba,Bohac         5,0+4,0     9.0  90.5             

       12  Kostelecky, Ostry     3,0+6,0     9.0  78.5             

 10.   11  Strnad, Kalaidzidis   7,0+1,0     8.0  84.5             

       10  Dvorak, Devera        7,0+1,0     8.0  84.0             

 12.    7  Kovar J., Volejnik    3,5+4,0     7.5  84.0             

 13.   13  Adam, Molkanov        1,0+4,0     5.0  79.5             

2013, červen

Ranking after round 9 of Bleskovy turnaj dvojic Kobylisy 2013

No.  PNo.  Name                             Score WP                

-------------------------------------------------------------

  1.    3  Horinek,Netik                    12.0  99.0             

  2.    4  Kubikova,Srostlik                11.5  97.0             

  3.    5  Chmel, Ostry                     11.0 100.5             

        7  Kopta, Kalaidzidis               11.0 100.0             

  5.   10  Slovak, Novotny                  10.0 101.5             

        2  Lhotka, Kaftan                   10.0  95.5             

        1  Kovar, Litvinova                 10.0  90.0             

  8.    8  Zeman, Cizek                      9.5  91.5             

        6  Formanek,Ryabenko                 9.5  90.0              

 10.   15  Routner, Bazika                   9.0  91.0             

       13  Adam,Sochor                       9.0  80.5             

 12.    9  Balkova,Rada                      8.0  80.5             

 13.   14  Kostelecky, Ostry                 7.0  81.0             

 14.   12  Volejnik,Rangotis                 6.0  80.5             

       16  Mlejnek, Filip                    6.0  80.0             

 16.   11  Kucera, Kucera                    4.5  81.5             

2012, prosinec

Ranking after round 9 of Vanocni turnaj dvojic Kobylisy 2012

No.  PNo.  Name                             Score WP                

------------------------------------------------------------

  1.    4  Kopta, Slovak                    15.0 105.0             

  2.    1  Formanek, Parizek                12.0 101.5             

  3.    2  Stejskal, Ostry                  11.5 100.5             

  4.    3  Kubikova, Srostlik               11.0  94.0             

  5.   11  Strnad J., Kostelecky D.         10.0 100.0             

        8  Malek, Kalaidzidis               10.0  99.0             

        9  Dostal, Zboril                   10.0  83.0             

  8.   10  Dvorak, Devera                    9.5 104.0             

  9.    5  Chmel, Brenner                    9.0 101.5             

 10.   15  Orna, Ruzicka                     8.5  82.0             

       12  Blecha, Vodicka                   8.5  80.5             

        6  Horinek, Cerny                    8.5  78.5             

 13.   13  Novotny D., Novotny R.            8.0  77.0             

 14.    7  Routner, Sarek                    6.5  79.0             

 15.   14  Molkanov, Kubat                   3.5  77.0             

 16.   16  Bouckova, Capova                  2.5  77.5             

2012, červen

Ranking after round 9 of Turnaj dvojic cerven 2012

No.  PNo.  Name                             Score WP                

------------------------------------------------------------

  1.    2  Kopta, Slovak                    14.0 101.0             

  2.    4  Chmel, Brenner                   13.5  98.0             

        6  Formanek, Kalaidzidis            13.5  95.5             

  4.    3  Svizensky, Kostroun              12.5  96.5             

  5.    5  Zeman, Cizek                     11.5  93.5             

  6.    7  Adam, Sochor                     10.0  90.0             

  7.    1  Horinek, Volejnik                 9.0  89.5             

  8.    9  Cerny, Filip                      7.0  85.0             

       10  Novotny D, Novotny R              7.0  82.0             

 10.    8  Kostelecky, Ostry                 5.5  83.0             

 11.   11  Molkanov, Kratky                  4.5  85.5             

 

2011, prosinec

Ranking after round 9 of Turnaj dvojic Kobylisy (14.12.2011)

No.  PNo.  Name                             Score WP                

-------------------------------------------------------

  1.    3  Vaculik-Brndiar                  13.5  99.5             

  2.    8  Routner-Adam                     13.0  93.0             

  3.    2  Kopta-Parizek                    12.5 102.0             

        7  Formanek-Slovak                  12.5  94.5             

  5.    5  Grus-Zyka                        11.0  93.0             

  6.    1  Malek-Zemlicka                    9.5  94.0             

  7.    4  Stejskal-Ostry                    8.5  85.5             

  8.   10  Dvorak-Devera                     8.0  83.5              

  9.    6  Volejnik-Hampel                   7.0  84.5             

 10.    9  Brenner-Zboril                    6.5  82.5             

 11.   11  Srostlik-Kalaidzidis              5.5  86.0             

 12.   12  Peka-Bouckova                     0.5  82.0             

 

2011, červen

Ranking after round 9 of Turnaj dvojic, cerven 2011 (22.6.2011)

No.  PNo.  Name                             Score WP    vzáj.zápas            

-------------------------------------------------------

  1.    5  Stejskal, Kaftan                 13.5 101.5  +-           

  2.    6  Janak, Barta                     13.5 101.5  -+           

  3.    4  Kopta, Adam                      12.5  94.5             

  4.    3  Routner, Viktorin                12.5  93.5              

  5.    2  Chmel, Kostroun                  11.5  98.5             

  6.    1  Jancarik, Srostlik               11.0 105.0             

  7.    7  Janda, Kratky                    10.5  84.5             

  8.    9  Strnad, Parizek                   9.5  87.0             

  9.   11  Novotny, Novotny                  6.0  85.0             

 10.   10  Orna,Brejcha                      4.5  83.0             

 11.    8  Hampel, Fokt                      4.0  80.0             

 12.   12  Kalaidzidis, -----                1.0  87.5             

 

2010, prosinec

Ranking after round 9 of Vanocni turnaj dvojic 2010

No.  PNo.  Name                             Score WP                

-------------------------------------------------------

  1.    1  Chmel-Lhotka                     14.0 104.5             

  2.    2  Stejskal-Malek                   13.0 104.5             

        3  Snejberg-Rut                     13.0 102.5             

  4.    4  Kopta-Kaftan                     11.5 104.0              

  5.    5  Machacek-Vesely                  11.0 106.0             

  6.   12  Strnad-Adam                      10.0  99.0             

  7.   15  Danhel-Danhel                     9.0  85.0             

       14  Slovak-Parizek                    9.0  79.5             

  9.   10  Routner-Peka                      8.5  91.5             

 10.   11  Srostlik-Cetens                   8.0  90.0             

        9  Volejnik-Filip                    8.0  84.5             

        6  Horinek-Hampel                    8.0  76.5             

 13.    7  Cervenka-Sochurek                 7.5  78.5             

 14.    8  Dvorak-Devera                     7.0  84.5             

 15.   13  Cerny-Kalaidzidis                 6.5  78.0             

2010, červen

Ranking after round 9 of Kobylisky turnaj dvojic (21.6.2010)

No.  PNo.  Name                             Score WP                

-------------------------------------------------------

  1.    5  Routner, Malek                   16.0 108.5              

  2.    4  Stejskal, Ostry                  13.5 106.0             

  3.    1  Kopta, Binder                    13.0  94.0             

  4.    2  Chmel, Kostroun                  12.0 102.5             

  5.   12  Kostelecky, Cetens                9.5  95.0             

        3  Barotek, Volejnik                 9.5  86.0             

  7.    6  Barta, Janak                      9.0  98.5             

       13  Slovak, Plechaty                  9.0  87.0             

  9.    7  Grus, Zboril                      8.5  87.5             

       11  Cerny, Kalaidzidis                8.5  87.0             

 11.   10  Cervenka, Sochurek                7.0  78.5             

 12.    8  Horinek, Brejcha                  6.0  79.5             

 13.    9  Kuhnl, Hampel                     4.5  74.5             

 14.   14  Peka, Hojka                       0.0  75.5             

2009, prosinec

Ranking after round 9 of Kobyliske dvojice vanocni 2009 (16.12.2009)

No.  PNo.  Name                             Score WP   

--------------------------------------------------------

  1.    3  Routner, Malek                   15.5  96.0 

  2.    2  Jancarik, Lhotka                 15.0  99.0 

  3.    1  Stejskal, Ostry                  11.5  97.0  

  4.    7  Adam, Srostlik                   11.0  93.5  

  5.    5  Kopta, Lutfalibayov               9.0  91.0  

  6.    4  Umancova, Schuster                8.5  95.5 

        6  Brenner, Hampel                   8.5  91.0  

       12  Slovak, Parizek                   8.5  81.5  

  9.    8  Zikmund, Filip                    8.0  88.0  

 10.   10  Zegklitz, Danhel                  6.0  82.0  

 11.   11  Orna, Benes                       3.5  84.0  

 12.    9  Cerny, Kalaidzidis                3.0  81.5  

2009, červen

Ranking after round 9 of Turnaj dvojic Na rozloucenou 2009 (24.6.09)

No.  PNo.  Name                             Score WP                

-----------------------------------------------------------

  1.    4  Routner, Malek                   15.0 102.0             

  2.    1  Kopta, Binder                    11.5 102.5             

  3.    3  Hoskovec, Bohac                  11.0 100.0             

       11  Adam, Srostlik                   11.0  95.0             

        5  Chmel, Viktorin                  11.0  93.0             

  6.    2  Stejskal, Ostry                  10.5  95.5             

  7.    7  Cervenka, Sochurek                9.0  90.0             

       14  Danhel, Danhel                    9.0  88.0              

        8  Dvorak, Devera                    9.0  87.0             

 10.    6  Horinek, Hampel                   8.5  85.5             

 11.   12  Cerny, Kalaidzidis                8.0  78.0             

 12.    9  Orna, Brejcha                     5.5  86.0             

 13.   10  Zikmund, Peka                     4.5  79.5             

 14.   13  Zikmund, Filip                    2.5  78.0         

2008, prosinec

Ranking after round 9 of Vanocni turnaj dvojic 2008 (Kobylisy 16.12.08)

No.  PNo.  Name                             Score WP                

------------------------------------------------------------

  1.    8  Routner, Malek                   13.0  99.5             

  2.    7  Kovar, Litvinova                 12.5 106.5              

  3.    4  Jancarik, Chmel                  11.0 103.0             

        3  Stejskal, Ostry                  11.0 102.5             

       10  Kopta, Strnad                    11.0  96.5             

  6.    5  Dvorak, Binder                   10.5 101.5             

  7.    6  Simecek, Hampel                  10.0 104.0             

        1  Zdansky, Kriz                    10.0  92.5             

       19  Danhel, Zegklitz                 10.0  77.5             

 10.    2  Horinek, Volejnik                 9.5 103.0             

       13  Cervenka, Sochurek                9.5  92.5             

       11  Vesely, Mlejnek                   9.5  89.5             

       12  Viktorin, Cerny                   9.5  83.5             

 14.   15  Janak, Moravcik                   9.0  89.5             

        9  Kubikova, Brenner                 9.0  84.5             

       17  Srostlik, Kabrt                   9.0  75.0             

 17.   16  Zikmund, Filip                    7.5  74.5             

 18.   14  Lhotka, Jakus                     6.5  74.0             

 19.   18  Orna, Benes                       2.0  76.5     

2008, červen

Ranking after round 9 of Turnaj dvojic 2008 (18.6.08)

No.  PNo.  Name                             Score WP                

----------------------------------------------------------

  1.    1  Stejskal, Ostry                  13.0 100.5             

  2.    6  Kopta, Cerny                     12.0  99.5             

  3.    5  Slovak, Kriz                     11.5 108.5             

        4  Routner, Viktorin                11.5 107.5             

        2  Zdansky, Barotek                 11.5 105.0             

  6.   10  Dvorak, Devera                   11.0 103.5             

        7  Cervenka Hoskovec                11.0  93.5             

  8.    3  Horinek, Volejnik                10.0 101.5             

       12  Kaftan, Lhotka                   10.0  86.5             

 10.    8  Hulin, Hudec                      9.0 102.0              

 11.   19  Peisar. Klubert                   8.5  88.5             

       11  Malek, Hampel                     8.5  81.5             

       18  Bednar, Zikmund                   8.5  80.5             

 14.   16  Cizmar, Cizmarova                 8.0  79.0             

 15.    9  Festa, Gericke                    7.5  84.5             

       17  Vecchija, Jakus                   7.5  72.5             

 17.   14  Binder, Zboril                    7.0  82.0             

       13  Kovar, Sochurek                   7.0  70.0             

 19.   20  Kostelecky, Kostelecky            3.5  77.0             

       15  Adam, Orna                        3.5  76.5             

2007, prosinec

Ranking after round 9 of Vanocni dvojice Kobylisy 19.12.07

No.  PNo.  Name                             Score WP                

--------------------------------------------------------

  1.    4  Zdansky, Barotek                 14.0 108.0             

  2.    8  Kopta, Lhotka                    13.0 103.5             

  3.    2  Stejskal, Ostry                  11.0 104.5             

        1  Slovak, Kovar                    11.0 103.0             

        5  Grus, Chmel                      11.0 101.5             

  6.    7  Routner, Vodicka                 10.5 100.5             

       12  Dvorak, Devera                   10.5  93.0             

  8.   13  Hampel, Adam                     10.0  85.5             

  9.   11  Cervenka, Sochurek                9.0  94.0             

        9  Viktorin, Brenner                 9.0  77.5             

 11.    3  Jancarik, Arend                   8.5  97.5             

        6  Volejnik, Zemlicka                8.5  94.5             

 13.   16  Zboril, Binder                    8.0  79.5              

 14.   17  Filip, Zikmund                    7.0  76.0             

 15.   15  Strnad, Jakus                     6.5  74.5             

       10  Horinek, Cerny                    6.5  73.5             

 17.   18  Srostlik, Kostelecky              5.5  79.0             

 18.   14  Brejcha, Dlouhy                   2.5  74.5             

2007, červen

První turnaj s pravidlem součtu ELON dvojice do 4000.

Ranking after round 9 of Dvojice

No.  PNo.  Name                             Score WP                 

-------------------------------------------------------------

  1.    1  Grus, Zemanek                    12.0 101.0             

  2.    2  Kopta, Chmel                     11.5 102.0             

        4  Slovak P, Adam                   11.5  98.5             

  4.    3  Hulin, Hudec                     11.0  92.5             

  5.    6  Cervenka, Sochurek               10.5  95.0             

  6.   11  Brych, Mlejnek                   10.0  87.0             

  7.    5  Routner, Vodicka                  9.5  84.5             

        7  Lhotka, Hampel                    9.5  84.0             

  9.    8  Bednar, Jancarik                  9.0  94.5             

       10  Dlouhy, Stefan                    9.0  91.0             

 11.   12  Binder, Zboril                    7.5  83.0             

        9  Duchek, Orna                      7.5  81.0             

 13.   14  Zikmund, Filip                    6.5  84.0             

 14.   13  Kostelecky, Kostelecky            1.0  82.0 

 

Předcházející turnaje dvojic se hrály bez omezení součtu ELO:

 

2007, prosinec

Ranking after round 9 of Vanocni turnaj dvojic 2006

No.  PNo.  Name                             Score WP                

---------------------------------------------------------

  1.    1  Doring, Stejskal                 13.0 105.0             

  2.    3  Vodicka, Vanecek                 12.5 102.5             

  3.    2  Simek, Routner                   12.0 101.5             

  4.    4  Kopta, Kovar                     11.0 102.0             

  5.    5  KubikovaA KubikovaH              10.5 102.5             

        7  Vinklarek, Krejcova              10.5 101.5             

  7.    8  Janousek, Janda                   9.5 102.0             

       10  Svagerka, Dungl                   9.5  94.5             

       11  Jancarik, Jancarik                9.5  86.0             

       16  Vavrik, Czernek                   9.5  77.0             

 11.    9  Zdansky, Barotek                  8.5  94.0             

 12.    6  Hoskovec, Bohac                   8.0  92.5             

       17  Kaftan, Lhotka                    8.0  77.5             

       14  Brenner, Zyka                     8.0  77.0             

 15.   13  Cervenka, Sochurek                7.0  80.0             

       12  Kriz, Palacek                     7.0  77.5             

 17.   15  Adam, Zikmund                     5.0  73.5             

 18.   18  Vodicka, Blecha,                  3.0  73.5             

2006, červen

Turnaj dvojic – červen 2006

No.  PNo.  Dvojice              body BCHZ  

  1.    1  Kopta, Barotek       13.0 105.5 

  2.    2  Hoskovec, Cervenka   12.5 106.0 

  3.    7  Hulin, Hudec         12.0 100.5 

  4.    3  Zdansky, Kriz        12.0 100.0 

  5.    5  Melich, Jakus        10.5  95.0 

  6.    4  Vesely, Rehak        10.5  89.5 

  7.    6  Novy, Stvan           9.0  94.5 

  8    11  Stefan, Sochurek      9.0  87.5 

  9.    8  Dlouhy, Dlouhy        9.0  82.0 

 10.    9  Kaftan, Hampel        9.0  81.5 

 11.   10  Sterba, Blecha        8.5  81.5 

 12.   12  Chmel, Vodicka        8.0  79.0 

 13.   13  Strnad, Sykora        3.0  81.0