Šachový oddíl TJ Sokol Kobylisy

pořádá

 

Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu

pro školní rok 2015/2016

 

Termín:

Úterý 8.12.2015 8:45-13:00

Místo:

Sokolovna TJ Sokol Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8, mapy.cz

Spojení:

Stanice Kobylisy (metro C, tramvaje, autobusy )

Pořadatel:

Šachový oddíl TJ Sokol Kobylisy, Praha (http://www.sachkobylisy.com)

Hlavní rozhodčí:

Pavel Kopta, Pomořanská 483, Praha 8, 18100, mail: koptap@seznam.cz, tel: 604146385

Systém soutěže a postupy:

Turnaj je okresním kolem přeboru České republiky družstev škol v šachu.

Nejméně dvě družstva z každé kategorie postoupí do finále Prahy (http://pss.chess.cz/PSS_KM.HTM).

Informace Šachového svazu ČR: http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/prebor-skol.html

Právo účasti:

Školy sídlící na území Prahy 8 mohou vyslat jedno družstvo do každé kategorie.

Další družstva stejné školy budou do soutěže přijata jen v případě, že byl sehrán přebor příslušné školy a výsledky budou zaslány rozhodčímu obvodního kola společně s přihláškou (Uveďte pořadí, jména a data narození hráčů.) a pokud nebude vyčerpána kapacita hrací místnosti.

Kategorie

1: žáci 1.-5.třídy ZŠ

2: žáci 6.-9.třídy ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Startovné:

150,– Kč za družstvo je nutno zaplatit při prezentaci.

Hrací materiál:

Pro předem přihlášená družstva zajistí pořadatel

Ceny:

Nejlepší družstva obou kategorií získají diplomy a drobné věcné ceny.

Přihlášky:

Na adresu hlavního rozhodčího do 22.11.

Časový plán:

Prezentace 8:40 - 8:55. Zahájení: 9:00

1. – 5. kolo turnaje: 9:10 – 12:30

Zakončení a předání cen: 12:30-13:00

Družstvo:

Družstvo tvoří čtyři žáci z jedné školy (účast dívky v družstvu není povinná) a maximálně dva náhradníci. Soutěže se mohou zúčastnit i neúplná družstva, nejméně však musí nastoupit 2 hráči.

Vedoucí družstva:

Každá škola pošle s družstvem vedoucí staršího 18 let, který za žáky zodpovídá.

Po dohodě je možné v průběhu turnaje ponechat členy družstva pod dozorem rozhodčího.

Soupiska:

Každé družstvo nastupuje se soupiskou potvrzenou vedením příslušné školy. Na soupisce uveďte: název družstva (školy), kategorii v níž startuje, příjmení a jména hráčů, jejich data narození a třídu, kterou navštěvují, a šachovou výkonnostní třídu nebo ELO-rating, pokud jde o hráče registrované šachovým svazem.

Družstva kategorie 2 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění příslušnosti k jedné škole, každý hráč však může hrát v pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Soupiska k vyplnění je součástí propozic.

Systém:

Dle počtu přihlášených družstev, v případě švýcarského systému bude turnaj řízen počítačem. Bude odehráno 5-6 kol. Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 1.7.2014 s tou úpravou, že nepřípustný tah  se  trestá  přidáním  dvou  minut  ve  prospěch  soupeře,  partie  bude  prohlášena  za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii.

Tempo hry:

Každý hráč má na partii 15 min, partie se nezapisují.

S sebou:

Startovné, svačinu a pití, psací potřeby pro vyplňování zápisů o utkáních.

 

Za pořadatele

Pavel Kopta

 

přílohy: pozvánka, vzor přihlášky, vzor soupisky

 

Pozvánka: Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu

 

Dobrý den,
jménem pořadatelů zvu družstva škol z Prahy 8 (ZŠ a víceletá gymnázia) na obvodní kolo soutěže družstev škol v šachu, které se uskuteční ve v úterý 8.12.2015 v sokolovně TJ Sokol Kobylisy, U Školské zahrady 9.

 

Základní informace:

Přebor škol v šachu je celostátní soutěž řízená Šachovým svazem ČR. Probíhá ve čtyřech stupních:

I) přebor školy jednotlivců

II) okresní/obvodní kolo čtyřčlenných družstev škol

III) krajské kolo

IV) finále České republiky

Kategorie:

I. 1.-5.třída ZŠ

II. 6.-9.třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií

III. střední školy, učiliště apod.

 

Poznámky: Přebor školy jednotlivců je možné sehrát (a vybrat tak nejlepší hráče pro vyšší kolo), ale není to podmínkou pro přijetí družstva do dalšího kola.

 

Odvodní kolo Prahy 8:
Každá škola může vyslat družstvo do každé z kategorií I. a II. (Turnaj kategorie III. se konat nebude, zájemci mohou hrát přímo finále Prahy.)

Družstvo tvoří 4 hráči a nejvýše 2 náhradníci. Je možná i účast neúplného družstva (2-3 hráči). Hrát mohou dívky a chlapci bez omezení. Družstva sehrají 5-6 zápasů. V zápase nastupují vždy 4 hráči družstva seřazeni podle soupisky (pořadí na soupisce nelze v průběhu turnaje měnit).

Časový plán:

Příjem přihlášek do 5.12., mailem na koptap@seznam.cz.

Obvodní kolo: sokolovna U Školské zahrady 9, úterý 8.12.2015 8:45-13:00, prezentace družstev 8:45-8:55, konec turnaje okolo 13:00.

Materiál – šachové soupravy a hodiny zajišťuje pořadatel.

S sebou potřebujete:

Soupisku členů družstva s daty narození, startovné za 1 družstvo - 150,-Kč, pití a občerstvení, psací potřeby pro zapisování výsledků.

 

Propozice obvodního kola:
http://www.sachkobylisy.com/
Informace Komise mládeže Pražského šachového svazu:

http://pss.chess.cz/KM/

Informace Šachového svazu ČR:
http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/prebor-skol/


S pozdravem
Pavel Kopta
šachový oddíl
Sokol Praha-Kobylisy

 

Přihláška

do Přeboru Prahy 8 družstev škol v šachu pro školní rok 2015/2016

škola:

Přihlašujeme družstvo do kategorie:

a) A) (1-5.třída)

b) B) (6.-.třída)

c) obě kategorie

jméno vedoucího družstva, nebo kontaktní osoby:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

 

Přihlášku stačí poslat mailem na adresu koptap@seznam.cz

Soupiska družstva

Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu pro školní rok 2015/2016

 

Škola: -----------------------------------------------

Kategorie: I nebo II

šachovnice

příjmení jméno

datum narození

Třída školyy

výkonnost (ELO nebo VT)*

registrovaných hráčů

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5 (náhradník)

 

 

 

 

6 (náhradník)

 

 

 

 

 

* ELO podle databáze hráčů (db.chess.cz/clen.php), u neregistrovaných nevyplňujte.

U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty podle výkonnostních tříd (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, žádná = 1000).

Soupisku odevzdejte při prezentaci.

Na soupisce může být uvedeno více náhradníků, než se turnaje zúčastní.