Činnost šachového oddílu v roce 2006

 

Zpráva pro členskou schůzi TJ, březen 2007.

 

Šachový oddíl v roce 2006 oslavil 80.výročí svého ustavení, podle dochovaných dokumentů ho založilo 1.září 1926 několik cvičenců kobyliského Sokola. K oslavě výročí jsme uspořádali přebor oddílu za účasti většiny nejsilnějších hráčů, který byl současně vzpomínkou na nedávno zesnulého kapitána družstva A ing. Karla Turka. Vyhlášení pořadí proběhlo v prosinci při setkání současných i bývalých členů klubu.

Kobyliský šachový klub dlouhá léta patřil v Praze k průměru, ale v posledních deseti letech se jeho hráči i družstva prosazují i v celorepublikových soutěžích. Například Alena Kubíková je již mnohanásobnou přebornicí ČR a reprezentantkou a družstvo dorostu dosáhlo až na 3.místo v mistrovství ČR družstev.

V současnosti je činnost oddílu velice pestrá. Jako jeden z mála pražských oddílů je bez podpory silného sponzora již několik let schopen bojovat ve II. české lize družstev. Současně má širší základnu tvořenou hráči, pro něž jsou šachy pouze koníčkem, a pořádá pro ně řadu turnajů, které si již oblíbili i šachisté jiných pražských oddílů. Předně se však věnujeme tréninku dětí, který probíhá ve skupinách podle výkonnosti. Součástí péče je samozřejmě zajištění doprovodu na turnaje v Praze i na mistrovské soutěže v celé ČR. Kromě pravidelných tréninkových schůzek mládeže v klubovně vedou naši členové i kroužky na školách a DDM (DDM Měřická, ZŠ Žernosecká, ZŠ Burešova a ZŠ Spořická).

Nejvýznamnějšími turnaji pořádanými oddílem roce 2006 byli:

Jarní turnaj, který se hrál ve dvou skupinách podle výkonnosti a celkem se zapojilo 33 šachistů z několika pražských klubů.

Přebor oddílu se hrál ve dvou skupinách s celkovou účastí 24 hráčů.

Již tradiční byl i seriál turnajů v aktivním šachu „Rapid Kobylisy“, do něhož se zapojilo 50 šachistů.

Stále větší zájem je o seriál bleskových turnajů, který hrálo 60 hráčů.

Důležitou soutěží je seriál náborových turnajů „Sudý pátek“, který je začátečníkům ve věku do 15 let.

Od prosince jsme zprovoznili internetovou stránku www.sachkobylisy.com, kde je možné najít výsledky i užitečné informace pro začínající šachisty.

Do řízení soutěží a tréninků dětí se zcela nezištně zapojuje stále více našich členů, a tak lze čekat, že výchova vlastních talentů povede k dalšímu posílení klubu a dalším sportovním úspěchům.

 

Pavel Kopta

předseda šachového oddílu

TJ Sokol Kobylisy